Кратка историческа таблица за България
Кратка историческа таблица за България


681 - 1018
Първото българско царство и голямо разширяване по времето на Симеон I. 

863
Първата славянска азбука и създаване на славянската писменост от монасите Кирил и Методий 

865
Покръстване по времето на Борис I. 

1018 - 1185
Византийско владичество

1185 - 1396
Второ българско царство

1396 - 1878
Османско владичество,християните подлежат на патриарха от Константинопол

от 1762
"Национално възраждане"
Стремеж към културна и църковна независимост
от средата на 19.век се формира национално революционно движение

1876 - 1878
Априлското въстание на националното движение е потушено пред 1876,
от 1877 до 1878 е Руско - Турската освободителна война
1878 България е отделена от Османската империя

1879
създава се княжество България,конституцията от Търново.
Първи княз на България става Александър вон Батенберг (до 1886)

1887
ФЕРДИНАНД САКС КОБУРГ ГОТА  става княз на България

1908
Фердинанд обявява независимостта на България и става цар

1912 - 1913
Балканска война

1915
Начало на първата Световна война от страна на централните сили

1918
Цар Борис III. (до 1943)

1941
Начало на втората световна война от немска страна

1944
Съветски войски окупират страната,удар от страна на отечествения фронт

1989
Край на еднопартийното управление

1990
Първи свободни избори от повече от 50 години

1991
първо несоциалистическо управление от 1944

1997
Съюз на демократичните сили печели преизбирането

2001
Синът на цар Борис III. Симеон Сакс Кобурт Готски  е избран изненадващо за министър-председател

2002
През януари социалиста Геогри Първанов стъпва на длъжността президент

2003/2004
България става членка от ООН

2004
На 29.март България е приета в НАТО

2005
на 25.април 2005 в Люксенбург е подписан договор за присъединяване на България в Европейския съюз

2007
На 01.Януари.2007 присъединяване на България в Европейския съюз